COURSES
Intensive Courses for German Language and English Language
See More
ACTIVITY
When school becomes second home, there is more room for celebration and love!
See More
Summer Camp
Due to the requests to participate in the Summer Camp, we inform you that the camp will be organized once again for this summer!
See More

AppIy Now!

Learn e New Language!

When we look back today at our past, we see our contribution to the transformation of
our Kosovar society.

Easy Learning

Best Teachet

Easy Learning

Best Teachet

What are You waiting?

APPLY NOW

About Us

The Cambridge School was founded in 1995 in Prishtina. Since then, The Cambridge School has grown into the largest foreign language school in Kosovo and the region. Our school teachers and instructors now teach about 10 different languages ​​at our schools, in different locations, as well as corporate offices and in government institutions, in the classroom and online.

English is our largest department, followed by the rapid growth of the German language, followed by other European and regional languages.

0 +
Students
0
Branches
0
Years

Locations

Clients

The Cambridge School was founded in 1995 in Prishtina. Since then, The Cambridge School has grown into the largest foreign language school in Kosovo and the region. 

Clients

The Cambridge School was founded in 1995 in Prishtina. Since then, The Cambridge School has grown into the largest foreign language school in Kosovo and the region. 

School News

Get the latest news about our school

Cambridge Summer Camp

Prindër dhe fëmijë, po afrohet koha për kampin veror të cilin po e presin të

School News

The Cambridge School was founded in 1995 in Prishtina. Since then, The Cambridge School has grown into the largest foreign language school in Kosovo and the region. 

ABOUT US

Today, the Cambridge School together with its partners is present in almost every city of Kosovo with over 15 branches and about 5000 students.

Teachers

Today, the Cambridge School together with its partners is present in almost every city of Kosovo with over 15 branches and about 5000 students.

Different Activities

Today, the Cambridge School together with its partners is present in almost every city of Kosovo with over 15 branches and about 5000 students.

Testimonials Student Review

E falenderoj The Cambridge School për bazat e gjuhës Frënge.

Kushtrim Sheremeti Aktor

“Të fillosh të flasësh për një shkollë sic është “Cambridge School”, është shumë e vështirë, sepse leksiku I gjuhës shqipe është i varfër, ta gjesh fjalinë ose epitetin real…

Fikret Shatri Sportist

“Është një prej përvojave ma të mira që kam kaluar. Në këtë shkollë përveç që kam fituar njohuri, më kan bërë edhe të ndihem shumë mirë kështu që Thank you Cambridge School”

Kaltrina Selimi Këngetare